Några länkar och anteckningar

Varför är jag inte postmodern.

I’m an honest doctor. I have chosen science over prejudice, health over disease, opportunity over slavery, and love and kindness over mean-minded make-believe.

There was a time when people were openly grateful to scientists and physicians who dedicated their lives to making us healthier and happier. There was a time when it was fashionable to express appreciation for the system of government and the practice of dispassionate inquiry which have brought us the unparalleled health, freedom, and prosperity which we enjoy today.

There was a time when people thought that a proposition was “valid” or “true” if, and only if, it ultimately squared with the observable world around us.

There was a time when people thought that respecting the beliefs and experiences of others, even when they differed from your own, was the mark of an educated, decent person.

There was a time when people thought it was right to judge each person by what he or she had done as an individual, rather than for their race, skin color, ancestry, religion, gender, sexual preference, or anything else.

There was a time when people enjoyed discovering how much we all have in common, and how most of us wanted the same things despite the superficial differences. There was even a time when we thought the best way to overcome misunderstanding, prejudice, and hate was by means of reason, common sense, clear-thinking, and good-will.

We called this being scientific. We called this being rational. We called this being enlightened. We called this being liberal.

We called this being modern.

Title XI

But now enter from stage left a feminist named Bernice Sandler who took over the Office of Civil Rights in Jimmy Carter’s Department of Education. She picked the innocuous word “proportionality” out of the dictionary (not out of the law), and turned it into a feminist code word for one of three tests by which college athletic departments would be judged as to their compliance with Title IX. She created a new definition for this word: if 56% of a student body is female, then 56% of the students playing on athletic teams must be female. This rule is not only unfair but ridiculous because men like to play sports far more than women do.

Selling and closes

Vad man hittar hos Per J Andersson är det ok med ryssar, är det ok med letter?

“Att skämta om och generalisera kring amerikaner och tyskar har aldrig varit några problem, eftersom de kommer från ekonomiskt starka länder som dessutom vid olika tillfällen i historien agerat utanför sina egna gränser som världspoliser/kolonialmakter/ockupanter.”…”Alltså: skämta gärna om de starka, men aldrig om de svaga.”

Till skillnad från Kina, Japan Saudiarabien, Ryssland och Makedonien som aldrig gjort det? *ironi* Det sista är så dumt man knappt kan kommentera det. Ingen skall ha grönt kort!

Här är en blogg som kommenterar generaliseringar.

Hittade intressanta texter angående Steven Pinker.

Sida 1: Progress

Sailer: Aren’t we all better off if people believe that we are not constrained by our biology and so can achieve any future we choose?

Pinker: People are surely better off with the truth. Oddly enough, everyone agrees with this when it comes to the arts. Sophisticated people sneer at feel-good comedies and saccharine romances in which everyone lives happily ever after. But when it comes to science, these same people say, “Give us schmaltz!” They expect the science of human beings to be a source of emotional uplift and inspirational sermonizing.

Sida2: Response to Gladwell

IQ-denialism is the “rotten core” (to use Stephen Jay Gould’s phrase in a more accurate context) of the modern conventional wisdom. He who says A must say B, as Lenin liked to say. And Malcolm is naive enough to illustrate that. Gould, for example, wasn’t dumb enough to follow his logic in Mismeasure of Man to its conclusions (e.g., he taught at Harvard, which uses IQ-like tests to select Gould’s students), but Malcolm, in contrast, is a true believer.

Goodreads och Librarything

Gladwell Strikes Back

Gladwell.com Why blacks are like boys and whites are like girls.

Annonser

Patriarkatet blir åter typecastat i skurkrollen

Med tanke på hur patriarkatet saknar ordentligt avgränsad definition så är det intressant att det ändå kan få skulden för allting. I en artikel på nyhetssajten Newsmill med rubriken ”Ner med patriarkatet på riktigt” kommer följande argument från journalisten Jorge Capelan och socionomen Maria Söderqvist. En global könsmaktsordning gör enligt dem männen till normen och resten av mänskligheten till avyttringsbara avskum. För att kunna störta den så måste man först bli kvitt iden om maschismo. Iden om machismo definieras av dem i sin tur som åsikten det finns ett patriarkat av tredje världens slag. Denna åsikt anses i deras argumentation vara skadlig av följande orsaker:

* Den gör det möjligt att sluta prata om förtryck som ett världsomspännande system

* Förtryck blir möjligt att förklara som exotiska orsaker utan användning av förklaringar som borde gälla alla

* Historiska förklaringar kan användas

* Kvinnor i västvärlden kan få den felaktiga, eller iaf skadliga åsikten de har det bättre även när de pga världskapitalismens kris får det sämre

* Organisationer i väst kan genom att låtsas vilja förbättra kvinnors situation i agera bihang och stödja sina nationalstaters agendor som påstås ha mer med frihandel, geopolitik och kolonialism att göra.

PB kommenterar: Det första argumentet kritiserar att vetenskapligt innebär avgränsningar att man får mer precisa kunskaper om något, här beskrivs sådan precision som något dåligt.

Egentligen är andra argumentet samma sak som det första, det är två olika perspektiv som kängar upplysningsidealet. Vetenskapen väst skapade är dålig pga att den specificerar saker. Den är även dålig för att den kan förklara kvinnoförtryck kulturellt medan den enda förklaring som är ok att använda är den som gäller alla. Dvs om en förklaring på ett problem avgränsas till de länder där problemet är värst skall den förklaringen slopas till förmå för en som kan användas till ideologiska attacker på länder där man har det mycket bättre.

Det tredje argumentet är ytterligare en attack på det i väst dominerande upplysningsidealet där man kunskapsmässigt via induktion och deduktion kan förklara fenomen på basis av saker som skedde i dåtiden. Så skall det enligt artikeln inte vara. Det är ingen skillnad en plats och en annan, det är ingen skillnad på en tid och en annan och rent allmänt får jag intrycket att gradskillnader heller inte har någon betydelse enligt författarna.

Det fjärde argumentet verkar handla om att det viktiga inte är om det stämmer att det finns skillnader eller inte utan om det är bra för revolutionärer att tro det.

Det femte och sista argumentet är det enklaste att förstå. Då författarna uppenbarligen vill att kvinnokampen skall användas till politiska agendor som inte har ett dugg med jämställdhet att göra så måste de såklart i negativismens typiska västkritiska anda se till att inte kvinnokampen kan användas till fel politiska agendor. Däremot att kvinnokampen används för marxistisk tredjevärldens-agenda, attacker på privat ägande och  ren rasism är en annan femma. Argumentet är etiskt, de påpekar kvinnorörelsen används för politiska agendor, detta är fel, inte för att metoden är fel utan för att bara är de egna agendorna som man får använda kvinnorörelsen till.

Sedan får vi dock även äntligen ett konkret påstående om det elusiva patriarkatet. Enligt de både författarna så skall kvinnokampen helst handla om att ifrågasätta de multinationella företagens välde som grunden för patriarkatet i stor skala. Avslutningsvis menar de kvinnokampen skall agera global solidaritetsrörelse i stånd att förändra inte bara diskurserna utan hela världen.

PB kommenterar: Hela newsmillartikeln är till stor del utopisk och fylld av negativismens dominans. I det ena stycket utnämner man internationella företag som skurken/patriarkatet/problemet. I nästa stycke utnämner man istället de västliga nationalstaterna som skurken/patriarkatet/problemet. Vad man däremot aldrig nämner är något eget alternativ men uteslutningsmetoden ger tre alternativ till vem som blir hjälten i denna saga. Antingen är de små företagarna, eller så är det ideella organisationer eller så är det de ickevästliga ländernas nationalstater såklart.

Av dessa tre alternativ så är det bara ett av dem som försvaras alls i texten. Tredje världens nationalstater. Pga att västländerna är så skadliga/dåliga/onda (man får intrycket någon läst Deleuze) så anses med den tolkningen det vara fel att kritisera hur människor behandlas av styrande i länder som Palestina och Nicaragua vilket alltså de anser svenska feminister skall sluta med. Därmed kan det vara en god ide att poängtera den ena av författarna är bosatt i Nicaragua. En annan sak som kan vara bra att tänka på är att medan han skriver västkritiska brandtexter mot utländska (väst) förtryckare så är landet ekonomiskt beroende av utländskt stöd. Landets inkomsskillnader är bland de största i världen. Vidare är Nicaraguas näst största näringsgren turism huvudsakligen från USA.

Avslutningvis har biståndet man får minskats pga omfattande korruption på regeringsnivå. Glöm heller inte att landet grundades av spanska kolonisatörer 1522. Det är intressant att Capelan kritiserar koloniala intressen men man kan anta han menar att de enda som kan ha koloniala intressen är västvärlden. Inte att spanjorernas dominans av Nicaragua bör stoppas och landet överlämnas till ursprungsbefolkningen. Värt att nämna är också att 97% av folket talar kolonispråket spanska och 1/3 är ej läskunniga.

Men poängen är väl att allt som är emot det onda västbaserade, företagsbaserade, nationalstatsbaserade patriarkatet enligt författarna betraktas som ett bättre alternativ oavsett skillnader av nån sort som inte har rätt ideologiskt perspektiv. Skurken är alltid sämre än hjälten, därmed spelar det ingen roll vad som är sant för det som beskrivs som patriarkatsfientligt är alltid bättre och därmed får heller inte västkvinnor som bevisligen har det bättre tro de har det bättre än medsystrar i tredje världen heller för då försvarar de skurken.

Endast för fans, talet om mannen komplett

På bloggen Aktivarum i ett inlägg om musiken i filmen ”The Boondock Saints II” nämns sången som spelades under ett tal där manlighet beskrevs positivt. Här ger vi er chansen att se hela talet. Vi vill påpeka talet innehåller en spoiler för filmen (pga att spoilern är i bild så direktlänkar vi inte) samt att talet även innehåller delar som kan missförstås om man inte sett filmen.

Vi rekommenderar även de som inte sett filmen men tänker se den att först se ettan dels för att den är kanonbra, dels  för att det gör tvåan bättre. Men nog om detta, här får ni chansen att höra nåt så sällsynt som en positiv åsikt om män. Enjoy, det gjorde vi!

Ville straffa patriarkatet, anklagade polisman

När hon förklarar sig är det systemet hon klagar på men vem skadades?

Det är såklart inte systemet detta handlade om. Det är ju praktiskt att skylla på systemet för att dölja ren egoism. Denna kvinna menade att då hon nog inte hade stoppats om hon körde BMW så hade polisen ingen rätt att stoppa henne alls och sålunda var det rättfärdigat hon skadade dels polismän som hjälper folk och dels alla kvinnor som råkar ut för riktiga övergrepp med denna grova lögn.

Dagens moderna häxjägare är medskyldiga till sådant här. När de övertygar en viss grupp om att allt som gör dem ont beror på patriarkatet som förtrycker dem så tycker även personer som själva begått brott de har rätt att inte bara slippa undan brotten de begått utan även anklaga personer som tillhör ”systemet” för brott de vet de inte begått.

Är detta patriarkatet?

Dags att ta det röda pillret och hoppa i Matrix. Vi presenterar Dick Masterson

Observera att bloggen ser denna kille som en clown. Vi postar inte detta för att vi håller med om hans åsikter. Vi ställer istället frågan är detta patriarkatet som vissa är så rädda för? Tror de på allvar att det finns en gigantisk skada i att låta en kille så löjlig att programledaren måste poängtera han inte är nåt som programmet själva har hittat på att yttra sig? Tror de att vi skulle få för oss att okritiskt tycka han har rätt?

Isåfall så är det snarare en kränkning av vår intelligens. Vidare så är han knappast unik i världen i att skriva och säga saker som är mindre smickrande om det motsatta könet. Dick Masterson har skrivit en bok med titeln Men are better than women. Vad sägs om en bok med titeln Are men necessary? hur kommer det sig att Dick Masterson är något ”outrageous” när han gör något som redan gjorts av flera kvinnor?

Walter Fox berättelse komplett

Se uppdateringen av I Kanada jagar regeringen patriarkatet

I Kanada jagar regeringen patriarkatet

Advokaten Walter Fox berättar här om hur regeringen funkar i hans hemland.

Efter att ha lyssnat på Fox börjar det bli dags att ställa tiotusenkronorsfrågan. Om så stora delar av regering och domstolsväsende är moderna häxjägare som bekämpar patriarkatet och delar ut enorma summor pengar till sina egna. Var någonstans hittar man patriarkatet med dess påstådda makt?

Rent spontant får man intrycket att anklagelsen om denna påstått enorma makt som därför måste bekämpas väger lätt mot den bevisade makt som personer som bekämpar den själva har. Å ena sidan styr de domstolar och ministrar som de vill. Å andra sidan är det de som bekämpar makten, hur går det ihop? Det här patriarkatet vilken makt baseras det påståendet på egentligen?

Uppdaterad: Berättelsen var ej komplett, detta är åtgärdat med ny källa. Här hittar ni som föredrog Youtube fortfarande del 1, del 2, del 3 och del 4. men den längre versionen är bättre.

Den påhittade diskrimineringen

När man inte hittar någon riktig diskriminering så är det ju bara att hitta på saker.

I denna debatt angående skönhetstävlingen Miss London University så fick en modern häxjägare, Anna Krausova frågan vad problemet var med tävlingen. Det första hon sade var att kvinnorna uppmuntrades konformera till en viss standard på utseende vilket ger fel signaler i samband med ett namn som associerar till en akademisk institution som LSE.

Det andra hon anmärkte på var rasism/diskriminering. Att det var ett västligt ideal på utseende i skönhetstävlingen medan London School of Economics är ett av de mest internationella universiteten i London och hon såg exempelvis inga muslimer vid skönhetstävlingen.

Men då menar hon såklart att muslimska kvinnor skall konformera till ett visst utseendeideal också. Se hur hon reagerar när deltagaren Sonia Abdul påpekar det visst fanns muslimska kvinnor med i skönhetstävlingen. Obetalbart, Krausova formligen famlar efter den slöja hon fantiserar borde funnits. Hon hittar alltså på diskriminering av muslimer när det i själva verket är hon som har fördomar om hur muslimer skall se ut.

Kvinnor är mer och mer olyckliga

En studie visar att lyckan hos kvinnor inte stiger utan sjunker.

Journalisterna är förbryllade både över resultatet samt över bristen på förklaringar. Man spekulerar om det kan bero på att kvinnor ”förväntas” arbeta så hårt både på jobbet och hemma. Varifrån kommer då dessa häxkonster till förväntningar?

Vågar vi gissa att det är patriarkatet de menar bär skulden? Intressant då att kvinnorna var lyckligare förr.

Annars så finns det ju en annan förklaring som moderna häxjägare kanske inte tänkt på. nämligen att kvinnorna var lyckligare förr eftersom de idag individuelllt väljer att prioritera andra saker än lycka. Det mest tragiska är att journalisterna verkar vara så insnöade på teori de inte ens litar på sina egna observationer.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!